Speciální výstava KCHMPP 25.06.2016

25.06.2016

American Agonia Roztocká hvězda
Třída: Vítězů
Rozhodčí: Péter Harsányi (HU)
Ocenění: V2, res. CAC 

Krásná výstava pro nás s nečekaným výsledkem V2, res. CAC. První byla naše krásná sestřička American Apatia Roztocká hvězda 

Naše holčiky jsou klubové junior šampionky :)